Reklamní agentura Hustopeče, reklama, grafika, tisk

 

Pronájem reklamních ploch (billboardy, reklamní štíty)

Billboard je velká reklamní plocha (euroformát 510 x 240 cm, big 800 x 300 cm) umístěná zpravidla na místech s velkou frekvencí obyvatel. Převážně je tato plocha vyráběna pro výlep papírového billboardového plakátu (Blue back). Je to z důvodu časté výměny grafiky na reklamní ploše – jedná se o nejlevnější velkoformátovou reklamu. Na reklamní plochy jde zpravidla také připevnit reklamní banner. Některé reklamní plochy jsou vyráběny pro stálou grafiku (většinou venkovní navigace k firmě), v tomto případě je grafika vyráběna z folií. Tyto jednotlivé druhy grafiky se zpracovávají technologií velkoplošného tisku. Cenu velkoplošného tisku najdete v sekci ceny - velkoplošný tisk.

Služby v oblasti reklamních ploch

Realizace billboardových kampaní

Vlastní reklamní plochy

Volné reklamní plochy

Naše volné reklamní plochy dělíme na Billboardové plochy, reklamní štíty a bannerové plochy. Na veškeré plochy jsme schopni u nás vyrobit plakát, folii či banner a to vše technologií velkoplošného tisku.

  • Billboardové plochy
  • Reklamní štíty
  • bannerové plochy

Nyní nemáme žádnou billboardovou plochu volnou.

Nyní nemáme volný štít

Všechny bannerové plochy jsou obsazeny

výroba razítek reklama v hustopečích grafika a web